Untitled Document
צרף קורות חיים
כתבות בנושא גיוס עובדים חזרה לעמוד כתבות הראשי
כתבות אחרונות
מוטיבצית עובדים מזוית המעסיק
דברים שחשוב שמעסיק יעשה כדי לשמור על מוטיבציה גבוהה אצל עובדיו. מהם הדברים המשפיעים על
לא צריך להסביר לאיש על החשיבות שבשמירה על מוטיבציה גבוהה בקרב העובדים בחברה ועל ההשפעה שלה על פריון העבודה והנאמנות של עובדים כלפי המעסיק ומקום העבודה ועדיין, מעסיקים רבים לא רואים את המוטיבציה בחברה כחלק מסידור העבודה השוטף שלהם אלא יותר כמרכיב שפועל באינטרציה עצמית ואין להם כמעט שליטה עליו. לכתבה המלאה...
ההון האנושי כבסיס להצלחת החברה
כל בעל עסק יודע שאחד המרכיבים הכי חשובים אם לא החשוב ביותר הוא ההון האנשי.
מרבית המחקרים מעידים בוודאות על כך שההון האנושי הוא הנכס המרכזי והחשוב ביותר של המערכת הארגונית... לכתבה המלאה...