Untitled Document
צרף קורות חיים
טבלת שכר
השכר הממוצע במשק – בענפי עיסוק שונים ועל פי ותק – טבלה עדכנית
שכר הוא באופן טבעי מרכיב חשוב ביותר בבחירת מקצוע או בהגשת מועמדות למשרה בתחום מסויים. בראיונות עבודה רבים ישאלו אתכם מה ציפיות השכר שלכם. השכר עליו תצהירו חייב להיות מעוגן בנורמות המקובלות בתחום: לא שכר נמוך מידי ש'מוכר אתכם בזול' ולא שכר מופרז שלא מקובל בענף. לכן חשוב שתדעו מראש מה טווחי השכר המקובלים בתחום העיסוק שלכם, עבור עובדים בעלי ותק כשלכם.

חשוב לציין שמלבד המקצוע והותק, מקום העבודה או הענף שאליו משתייכים יכול מאוד להשפיע על גובה השכר : יועץ משפטי של עמותה יכול להרוויח 5000 ש"ח לחודש בזמן שיועץ משפטי של חברה גדולה בתחום הפיננסיים יכול להרוויח מעל 30000 ש"ח בחודש. לכן, בחלק מהמקרים יש כפילויות, עבור משרות מאותו מקצוע, בענפי עיסוק שונים. באופן טבעי, לא הצלחנו לפרט את כל המקצועות והעיסוקים הקיימים בשוק העבודה. אם יש לכם שאלה שלא קיבלה מענה בטבלה, פנו אלינו ואנו נמצא עבורכם את התשובה ונוסיף אותה לטבלה.

טבלת השכר העדכנית מאפשרת גם לעובד להשוות את שכרו הנוכחי עם השכר המקובל בתחומו, לקראת משא ומתן עם מקום העבודה
באשר להעלאה אפשרית.

הנתונים בטבלה מבוססים על מקורות שונים, בין היתר על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והם עדכניים לנובמבר 2011.
תחום עיסוק
מקצוע
שנות נסיון:
2 - 0
שנות נסיון:
5 - 3
שנות נסיון:
מעל 5
דרג ניהול/
ראש צוות
תוכנה
23-31
20-28
17-24
13-17
21-30
17-30
15-25
13-17
20-32
20-31
15-23
10-20
24-26
22-24
19-22
15-19
25-26
22-25
19-22
15-19
25-26
22-26
19-22
16-19
21-25
15-22
13-19
10-16
18-25
16-23
14-20
10-16
בדיקות תוכנה
9-17
8-15
7-12
21-27
12-21
10-16
8-14
חומרה
22-33
18-26
16-23
14-19
22-30
16-26
15-22
12-17
23-33
18-27
15-22
13-18
23-33
17-30
16-25
12-18
אינטרנט
20-25
12-22
9-17
8-15
17-24
11-19
7-15
6-13
10-18
8-16
6-13
10-16
8-14
6-11
16-22
9-16
8-14
6-10
12-14
9-12
6-9
תפעול
8-11
6-10
5-7
9-14
8-12
5-8
16-20
10-16
6-10
7-12
6-10
6-8
עיצוב
16-18
13-17
10-13
8-10
ביומד
15-18
12-15
10-12
14-18
10-14
8-10
25-30
17-25
13-16
10-13
10-15
8-10
6-8
20-25
17-20
12-16
10-12
25-35
17-25
12-17
6-12
17-24
13-19
11-13
9-11
23-28
16-23
13-16
9-12
17-25
15-17
12-16
9-12
משפטים
13-60
11-25
8-18
9-12
25-75
15-30
14-16
7-14
משאבי אנוש
12-20
9-15
8-11
5-8
16-24
11-19
9-13
6-10
13-22
12-14
9-11
5-9
22-38
24-35
18-26
12-19