Untitled Document
צרף קורות חיים
בלוגים
עו"ד - אורנה שמריהו
חזרה לדף בלוגים ראשי
09-7670012
משרד עוה"ד אורנה שמריהו, מלווה את שלל לקוחותיו בייעוץ שוטף בתחום דיני העבודה, תוך מתן דגש על מקצועיות ואדיבות! המשרד מציע ללקוחותיו שירותים משפטיים רבים, לרבות: ייצוג וטיפול בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה, עריכת הסכמי עבודה, טיפול בסכסוכים הן במישור הפרט והן במישור הקיבוצי, עריכת חוות דעת משפטיות וכן הליכי גישור.
מאמרים:
זכות השימוע טרם פיטורין
על פי ההלכות סמכותו של מעביד לפטר עובד כפופה למגבלות שבחוק, לדוגמא – איסור פיטורי עובדת בהריון ללא אישור הממונה על חוק עבודת נשים; איסור פיטורים מחמת הפלייה כאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועוד.
לכתבה המלאה...
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
חובת הביטוח ביום 30.12.2007 נחתם צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. צו זה מטיל על כל המעבידים בישראל, חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף, בגין כלל העובדים השכירים במשק. כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, אשר מועסק או שיועסק בכל מקום עודה, יהי זכאי להיות מבוטח ולבחור, בהודעה בכתב למעסיקו בפרק הזמן שנקבע בצו, את קופת הפנסיה בה רצונו להיות מבוטח, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות.
לכתבה המלאה...